usmiechnieci-ludzie_wp

Zdecydowana większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że funkcjonowanie bez innych ludzi jest trudno. Czym innym jest jednak świadomość ogromnego znaczenia relacji międzyludzkich, a czym innym – umiejętność ich nawiązywania i utrzymywania. Na szczęście, nie musimy zmagać się z tego rodzaju problemem sami.

Źródła trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich

Nie ma jednej przyczyny, dla której pewna grupa osób ma większe trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów międzyludzkich niż inna. Najczęściej wspomina się w tym kontekście o obniżonej samoocenie i poczuciu własnej wartości, psycholog zwraca jednak uwagę na to, że wykluczanie innych przyczyn jest sporym uproszczeniem. Do jego pacjentów należą zatem osoby zmagające się z podwyższonym poziomem lęku i fobiami, a także te, które mają zaburzenia ze spektrum autyzmu. Bywa i tak, że osoby zgłaszające się do psychologa sprawiają wrażenie tych, które nie powinny mieć opisywanych problemów, pewne traumatyczne przeżycia sprawiają jednak, że nie są w stanie pokonać oporów nawet przy świadomości, że są to opory irracjonalne.

Psychoterapia trudności w relacjach i jej działanie

Osoby szukające wsparcia prowadzącego do rozwiązania ich problemów często słyszą o psychoterapii trudności w relacjach. Zwykle mają jednak trudności z odpowiedzią na pytanie o to, jak może ona wyglądać i na czym ma polegać. Warto więc pamiętać o tym, że dobry psycholog w Gdańsku różni się od osoby mniej doświadczonej przede wszystkim tym, że nie zakłada z góry znajomości przyczyn problemów z pacjenta. Owszem, wywiad z osobą, która szuka u niego pomocy, może wstępnie nakierować go na pewne tory uwiarygadniając pewne ewentualności i wykluczając inne. Ten sam wywiad jest jednak wyłącznie bazą dla poszukiwania przyczyn problemu. Wspomnienie właśnie o przyczynach, a nie o możliwych rozwiązaniach, nie jest przypadkowe. Choć wielu pacjentów oczekuje od psychologa szybkich i prostych rad, ich udzielenie nie ma sensu tak długo, jak długo nie są znane przyczyny w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji.

Czego można oczekiwać?

Ustalenie przyczyn powstawania trudności to pierwszy z wielu kroków, jakie podejmuje psycholog. Koncentruje się on także na rozwijaniu samych umiejętności komunikacyjnych. Choć może się wydawać, że porozumienie z innymi ludźmi nawiązywane jest intuicyjnie, wiele osób nie zna podstawowych zasad, na jakich może się ono opierać. Nie mniej istotne jest też w terapii wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz pracowanie nad granicami. Te ostatnie mogą mieć kluczowe znaczenie, bo trudno mówić o zadowoleniu z nawiązywania relacji, gdy okazuje się, że relacje te przynoszą szkodę osobie poszukującej bliskości. Ważnym, choć często nieco bagatelizowanym elementem terapii prowadzonej przez dobrego psychologa w Gdańsku jest też przygotowywanie do zakończenia relacji. Bywa, że rezygnacja z pewnych znajomości przynosi więcej korzyści niż ich kontynuowanie. Kończenie znajomości nie jest jednak procesem prostym. Określenie, jak długo może trwać terapia nigdy nie jest możliwe, bo jej powodzenie jest uzależnione od wielu czynników. Doświadczenia uczestniczących w niej osób podpowiadają jednak, że warto ją podjąć.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *

Array