Wyszukiwanie w promieniu

Resetuj filtry
Szukaj firm
W związku z reformą systemu edukacji, po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci nie trafią już do gimnazjów, lecz bezpośrednio do szkół średnich lub zawodowych. Oferta szkolnictwa w zakresie ponad podstawowym jaką ma do zaoferowania Lubliniec jest dosyć ciekawa i różnorodna. Uczniowie mogą skorzystać z oferty pięciu zespołów szkół, w których zlokalizowane są zasadnicze szkoły zawodowe, technika, oraz licea. Na terenie miasta zlokalizowano m.in. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych, czy też Zespół Szkół Zawodowych. Placówki te umożliwiają zdobycie zawodów, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, przygotowują także młodzież do dalszej nauki na wyższych uczelniach. Ofertę edukacyjną Lublińca uzupełniają szkoły policealne dla dorosłych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.