Wyszukiwanie w promieniu

Resetuj filtry
Szukaj firm
W Lublińcu jest kilka Agencji świadczących usługi ochrony. Ich rola polega przede wszystkim na zapewnieniu ochrony osób i mienia. Ochrona osób i mienia są to wszelkie działania, które mają na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Są to też działania przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające osób nieuprawnionych do wstępu na teren chroniony. Ochrona osób i mienia może być świadczona na zasadzie bezpośredniej ochrony fizycznej, wówczas pracownicy ochrony stale bądź doraźnie obecni są na terenie ochranianego obiektu (domu, firmy)  i chronią osoby i mienie znajdujące się w tym obiekcie. Inną formą ochrony może być ochrona osobista. Często jest tworzona od podstaw i wykonywana zgodnie z uzgodnionymi z klientem warunkami i procedurami. Może przybierać formę aktywnej bądź pasywnej. Jej celem zawsze jest zapobiec zagrożeniu – aktualnemu bądź potencjalnemu. Ochronie mogą podlegać też spotkania biznesowe. Taka forma oferowana jest firmom czy hotelom, na których spoczywa odpowiedzialność prawidłowego przeprowadzenia różnego rodzaju spotkań (biznesowych, towarzyskich) w miejscu powszechnie dostępnym. Firmy ochroniarskie mają wtedy zadanie zabezpieczyć miejsce spotkania i dbać o bezpieczeństwo uczestników. Firmy ochroniarskie świadczą też usługi ochrony osobistej tym, którzy z powodu swojej pracy często się przemieszczają i odbywają wiele spotkań biznesowych i prywatnych. Usługa ochrony dla takich osób może być czasowa bądź stała. Często przeszkoleniu z zakresu ochrony podlegają wówczas osoby pozostające w bezpośrednim kontakcie z osobą ochranianą. Takimi osobami mogą być kierowca czy asystent. Ochronie mogą podlegać też członkowie rodziny. Dzięki niej osoby bliskie zyskają bezpieczeństwo i swobodne funkcjonowanie. Ochrona może być świadczona albo całodobowo, albo w sytuacjach wymagających ochrony. Niekiedy osoby chronione przechodzą specjalne szkolenie z zakresu samoobrony. Ochrona najczęściej obejmuje stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w zamontowanych elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. Agencje ochrony monitorują systemy alarmowe z centrali firmy ochroniarskiej. Ważną czynnością jaka im podlega to zabezpieczenia techniczne urządzeń. Nie tylko montują ale też konserwują i dokonują wszelkich napraw urządzeń systemów alarmowych. Ponadto montują urządzenia i środki mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji. Podejmują się konserwacji, napraw i awaryjnym otwieraniu tychże urządzeń w miejscach zainstalowania. Agencje ochroniarskie na specjalne zlecenia zajmują się konwojowaniem i inkaso wartości pieniężnych, towarów i przedmiotów wartościowych oraz niebezpiecznych. Konwój musi składać się z minimum dwuosobowej grupy. Na jego wyposażeniu i uzbrojeniu znajduje się broń palna, która może być używana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niekiedy ochroniarze podejmują się interwencji fizycznych. Po otrzymaniu sygnałów z urządzeń alarmujących powinni jak najszybciej zorganizować się w uzbrojone grupy interwencyjne po to, by zapobiegać niepożądanym zdarzeniom. Zdarza się, że dokonują zatrzymań obywatelskich sprawców niechcianych zdarzeń. A wszystko to po to, by przywrócić stan poprzedni zgodny z normami prawa i zasadami współżycia społecznego, i dla naszego bezpieczeństwa.