Wyszukiwanie w promieniu

Resetuj filtry
Szukaj firm
Lubliniec to miasto powiatowe i największy ośrodek gospodarczy na północy Śląska. Z tego powodu swoją siedzibę ma tam wiele instytucji związanych z prawem, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Najważniejszą z nich jest Sąd Rejonowy w Lublińcu. Znaleźć go można przy ulicy Sądowej 3. Załatwić w nim można różne spray, związane między innymi z prawem cywilnym, karnym, w tym skarbowym, oraz związane z sądem rodzinnym, czyli między innymi z rozwodami. Swoją siedzibę ma tam także wydział ksiąg wieczystych. Sąd rejonowy w Lublińcu podlega Sądowi okręgowemu, który to znajduje się w Częstochowie.

Prokuratura w Lublińcu

W mieście powiatowym Lubliniec wśród usług prawnych znajdziemy także prokuraturę. Jest to instytucja o stopień niżej w hierarchii wymiaru sprawiedliwości niż sąd. Prokuratura Rejonowa w Lublińcu mieści się przy ulicy plebiscytowej 30. Podlega ona bezpośrednio Prokuraturze Rejonowej w Częstochowie. Do zadań tego organu należy czuwanie nad ściganiem przestępczości oraz stanie na straży praworządności. W praktyce oznacza to prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego. 

Adwokaci i radcy prawni Lubliniec

Ze względu na bliską lokalizację sądu oraz prokuratury,  w Lublińcu powstało wiele kancelarii adwokackich oraz biur radców prawnych: i wiele innych. Znajdziemy tutaj ekspertów, którzy specjalizują się w prawie karnym, cywilnym lub rodzinnym, ale również takich, którzy jeszcze bardziej zawężają swoją działalność i zajmują się na przykład tylko sprawami rozwodowymi. Ich usługi w Lublińcu są w zdecydowanie bardziej przystępnych cenach niż w większych miastach, takich jak Częstochowa bądź Katowice. W mieście tym istnieje również możliwość skorzystania z darmowej porady. Można ją uzyskać w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej przy ulicy Sobieskiego 9. Udziela jej doświadczony radca prawny. Do takich darmowych usług mają dostęp jednak tylko ściśle wyznaczone grupy osób, między innymi młodzież i seniorzy. Należy się zatem upewnić, że jest się upoważnionym do korzystania z tego typu pomocy.

Notariusz Lubliniec

W Lublińcu znaleźć można siedziby kilku kancelarii notarialnych. Jest to bardzo dogodne dla mieszkańców Lublińca. Z usług notariusza trzeba skorzystać przy każdym zakupie nieruchomości, ponieważ to on sporządza umowę w formie aktu notarialnego. Innymi sprawami, jakie można załatwić u notariusza, są spisanie intercyzy, postępowania spadkowe czy też nadanie pełnomocnictwa. 

Inne usługi prawne Lubliniec

W Lublińcu można znaleźć 3 komorników sądowych, którzy świadczą usługi dla Sądu Rejonowego w Lublińcu. Informacje na temat adresów oraz godzin pracy ich kancelarii można znaleźć na stronie sądu. Każdy z nich przyjmuje interesariuszy osobiście w inny dzień, warto jednak uprzednio skontaktować się telefonicznie. Poza wyżej wymienionymi specjalistami, w Lublińcu znajduje się także komenda policji. Jej lokalizacja to ulica Oświęcimska 6. Jest to miejsce, w którym najszybciej można uzyskać pomocy w kwestii wykroczeń.