jakie-szkolenie-bhp

Zanim będziemy mogli przystąpić do wykonywania obowiązków zawodowych w nowej firmie, to najpierw musimy przejść obowiązkowe szkolenie BHP. Według Kodeksu pracy wszyscy pracodawcy koniecznie muszą je organizować. Większość jednak jego poprowadzenie powierza zewnętrznym firmom. Z jakich elementów składa się takie szkolenie? Dowiedz się!

Czym jest szkolenie BHP?

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, w skrócie szkolenie BHP, obejmuje zbiór zasad i przepisów, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej firmie. Znajdziemy w nich również informacje dotyczące tego, jakie warunki powinny panować w miejscu pracy, by pracownicy mogli wykonywać obowiązki w higienicznym środowisku pracy. Szkolenie BHP dzieli się na dwa rodzaje takie jak:

  • szkolenie wstępne BHP – ma miejsce, zanim pracownik przystąpi do pracy; jest ono ważne maksymalnie przez okres roku;
  • szkolenie okresowe BHP – odbywa się, gdy wygaśnie ważność szkolenia wstępnego BHP; później należy je regularnie powtarzać, natomiast częstotliwość jest uzależniona od wykonywanego zawodu.

Jak przebiega szkolenie BHP?

Polskie prawo wymaga przeprowadzenia szkolenia BHP. Jeśli ono się nie odbędzie, to pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Jego przeprowadzenie warto zlecić profesjonalistom z firmy zewnętrznej, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem. Szkolenie BHP składa się zasadniczo z dwóch części.

  • instruktaż ogólny

Zazwyczaj ma formę instruktażu, z którego pracownicy dowiadują się o najważniejszych zasadach BHP. Prowadzący informuje o prawach i obowiązkach obu stron, czyli pracowników i pracodawców. Istotnym elementem jest też zapoznanie nowo zatrudnionych osób z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują na terenie zakładu pracy. Co więcej, zostają przedstawione przepisy znajdujące się w kodeksie pracy, regulaminie pracy, czy chociażby procedury z zakresu pierwszej pomocy. Bardzo ważne jest też to, aby ta część szkolenia BHP trwa przynajmniej 3 godziny lekcyjne oraz aby odbyła się przed podjęciem pracy.

  • instruktaż stanowiskowy

Drugim elementem szkolenia wstępnego BHP jest instruktaż stanowiskowy. Jest dużo bardziej szczegółowy aniżeli szkolenie ogólne. Jego przeprowadzenie ma na celu przekazanie pracownikowi informacji, jakie zagrożenia mogą wystąpić na jego stanowisku pracy. Celem szkolenia stanowiskowego jest również jego zapoznanie z ryzykiem zawodowym, czy chociażby sposobami bezpiecznej pracy. W przypadku tej części szkolenia nie ma ściśle określonego czasu jego trwania, bowiem jest to uzależnione od specyfiki stanowiska pracy.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *