pomiaryelektrycznewroclaw
urządzenie elektryczne

Przegląd instalacji elektrycznej ma zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się w danym obiekcie. Regularne wykonywanie pomiarów elektrycznych odgrywa szczególną rolę przede wszystkim w lokalizacjach szczególnie narażonych na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Przedmiot oraz sposób pomiaru są, według polskiego prawa, ściśle określone. Ważny jest również dobór osoby, która przeprowadza pomiary. Kto rzeczywiście może wykonać przegląd instalacji elektrycznej? Co ile należy wykonywać pomiary?

Jak często należy wykonywać przegląd instalacji elektrycznej?

Polskie prawo budowlane ściśle określa, że przegląd instalacji elektrycznej powinien następować co 5 lat. Jednakże istotny wpływ na wykonywanie częstszych przeglądów ma wiele czynników, w tym przede wszystkim przeznaczenie budynku oraz wyniki otrzymane podczas wcześniejszych pomiarów. Nie bez znaczenia jest również wiek instalacji oraz jej stan techniczny. Według przepisów, niektóre instalacje są w większym stopniu narażone na ryzyko eksploatacji, m.in.: lokalizacje szczególnie narażone na pożary. 

Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej – czy jest konieczny?

Przegląd instalacji elektrycznej wymaga potwierdzenia realizacji na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Zarówno  odbiór instalacji, jak i okresowa kontrola powinna obejmować wydanie odpowiedniego protokołu z przeglądu. Dokument powinien być podpisany przez elektryka i bezwzględnie zawierać podane elementy:

1). szczegółowe dane firmy i osoby, która wykonywała pomiary, 

2). termin wykonywania prac,

3). ściśle określony rodzaj wykonywanych pomiarów, 

4). miejsce wykonywania przeglądu, 

5). wykaz użytych urządzeń wraz z numerami identyfikacyjnymi, 

6). otrzymane wyniki (w formie tabeli), 

7). szkice instalacji, aparatów oraz obwodów elektrycznych,

8). wnioski dotyczące pomiarów i zalecenia na przyszłość. 

Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu – elektryk Wrocław

Prawo do wykonywania okresowych przeglądów instalacji elektrycznej mają wyłącznie osoby posiadające uprawnienia i specjalistyczne kwalifikacje. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wyróżnia następujące rodzaje stanowisk pracy:

1). eksploatacji (E) – stanowiska osób wykonujących czynności obsługi, konserwacji, remontów oraz montażu. 

2). dozoru (D) – stanowiska pracowników technicznych, którzy sprawują dozór nad eksploatacją sieci. 

Profesjonalny elektryk, który wykonuje okresowy Przegląd Instalacji Elektrycznej Wrocław realizuje wszystkie niezbędne pomiary elektryczne, posługuje się przede wszystkim odpowiednim sprzętem. Osoba taka dysponuje rozległymi świadectwami kwalifikacyjnymi,  do których zaliczają się: uprawnienia dotyczące urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego, zespoły prądotwórcze, urządzenia elektrotermiczne, urządzenia do elektrolizy, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, elektryczną sieć trakcyjną, elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. To tylko podstawowe uprawnienia, biorąc pod uwagę specyfikę danej instalacji, konieczne będzie również posiadanie dodatkowych kwalifikacji. 

Pomiary elektryczne Wrocław – komu zlecić?

Warto zwracać szczególną uwagę na firmę, której zlecamy przegląd instalacji. Osoba wykonująca tę czynność powinna być profesjonalna, posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz, przede wszystkim, dysponować fachowym doświadczeniem. Tylko wtedy będziemy mieli pewność, że usługa została wykonana na wysokim poziomie. Ochrona przeciwporażeniowa zapewnia bezpieczeństwo i pozwala uniknąć nieszczęśliwych wypadków. Ważne więc, aby osoba wykonująca przegląd instalacji elektrycznej dostarczyła wszystkie niezbędne dokumenty. Posiadanie kompletnej i profesjonalnej dokumentacji upoważnia osobę lub przedsiębiorstwo do otrzymania odszkodowania w przypadku wystąpienia pożar lub innego wypadku. 

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *