warsaw-g74bad2498_1920

Wśród licznych zabytków Warszawy, ta świątynia zajmuje wyjątkowo ważne miejsce. Katedra Ścięcia św. Jana Chrzciciela to obiekt, którego w czasie wycieczki po Starym Mieście nie można pominąć. Co warto wiedzieć na jego temat? Jakie czynniki sprawiają, że kościół ten jest tak ważnym miejscem i dla wiernych, i dla turystów pragnących zapoznać się z najcenniejszymi zabytkami polskiej stolicy?

Z kart historii – warszawska katedra i jej dzieje

Katedra Ścięcia św. Jana Chrzciciela, będąca dziś jednym z najważniejszych obiektów na terenie warszawskiej starówki, może się pochwalić niezwykle ciekawą historią. Wzniesiona w połowie XIV wieku, stanowi interesujący przykład architektury gotyckiej. Już po paru latach kościół rozbudowano, a w początkach XV stulecia nadano mu godność kolegiaty. W XV i XVI wieku świątynia znów powiększyła swe rozmiary. W okresie tym do katedry dostawiono szereg kaplic, natomiast z woli króla Zygmunta III Wazy został zbudowany ganek, który połączył świątynię z Zamkiem Królewskim.

Katedra Ścięcia św. Jana Chrzciciela była miejscem niezwykle ważnym dla mieszkańców dawnej Warszawy oraz dla urzędujących tu władców. We wnętrzu tej świątyni koronowano na władcę Polski Stanisława Leszczyńskiego oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego, a w 1793 roku uroczyście zaprzysiężono Konstytucję 3 Maja. Jeszcze pod koniec XIX wieku kościół ten został rozbudowany, dzięki czemu zyskał nową fasadę w stylu neogotyckim. Niestety – lata II wojny światowej okazały się okresem wyjątkowo trudnym i dla mieszkańców Warszawy, i dla stojących na jej terenie budowli. Katedra została poważnie zniszczona już w 1939 roku, a w czasie Powstania Warszawskiego Niemcy wysadzili ją w powietrze. Odbudowa katedry trwała do połowy lat 50. XX wieku. W czasie tych prac postanowiono wrócić do jej pierwotnej, gotyckiej formy. Co można tu dzisiaj zobaczyć?

Katedra Ścięcia św. Jana Chrzciciela – na co warto zwrócić uwagę?

Zwiedzanie Warszawy nie może się obejść bez wizyty w tym kościele. Katedra zachwyca swą formą oraz ciekawym wystrojem wnętrza, w którym zgromadzono wiele cennych dzieł sztuki. Majestatyczna sylwetka w stylu gotyckim może się pochwalić zewnętrznymi przyporami i dużymi oknami, zakończonymi ostrymi łukami. Gotycką formę posiada również portal, przez który można dostać się do kościelnego wnętrza. Większość dzieł sztuki, które można tutaj zobaczyć, to staranna rekonstrukcje, choć kilka elementów wyposażenia szczęśliwie przetrwało wojnę. Co warto obejrzeć w świątyni?

Dzieła sztuki

W ołtarzu głównym umieszczono kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, wykonaną w latach 50-tych XX wieku. Wspaniałą ozdobą prezbiterium są zrekonstruowane stalle, ustawione tu jako wotum Jana III Sobieskiego za sukces, jaki udało mu się odnieść podczas bitwy pod Wiedniem. By zobaczyć jeden z nielicznych oryginalnych elementów wyposażenia tej świątyni, należy zajrzeć do kaplicy Baryczków. Tu, w pięknym ołtarzu, umieszczony został późnogotycki krucyfiks, przywieziony przed wiekami do Warszawy przez Wojciecha Baryczkę. Krucyfiks ten jest nie tylko cennym zabytkiem, ale i przedmiotem silnego kultu. Druga, bardzo ważna kaplica, poświęcona jest kardynałowi Wyszyńskiemu.

Pomniki i płyty nagrobne

Przy chórze muzycznym można z kolei dostrzec tak cenną pamiątkę, jaką jest płyta nagrobna ostatnich Piastów mazowieckich: Stanisława i Janusza. Nagrobek ten ufundowała w 1526 roku Anna – siostra zmarłych książąt. Drugim ciekawym nagrobkiem ustawionym pod chórem w XVI wieku jest nagrobek braci Wolskich – biskupa Mikołaja oraz kasztelana sandomierskiego, Stanisława. Innym dziełem sztuki, któremu w czasie zwiedzania warszawskiej katedry koniecznie trzeba się uważniej przyjrzeć, jest klasycystyczny pomnik nagrobny Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu Czteroletniego. Powstał w latach 30. XIX wieku i do dziś zachwyca swą formą. Marszałek został przedstawiony jako rzymski senator, ściskający w dłoniach zwoje konstytucji. O innym bohaterskim Warszawiaku, który zmarł w czasie wojny w niejasnych okolicznościach, Stefanie Starzyńskim, przypomina tablica pamiątkowa. Gdzie i kiedy zginął ostatni prezydent przedwojennej Warszawy? Gdzie został pochowany? Te kwestie w dalszym ciągu pozostają zagadką dla wielu historyków. Kto chce zobaczyć więcej grobów zasłużonych Polaków, ten powinien zejść do katedralnych podziemi. Tu, w specjalnie przygotowanych kryptach, spoczywają i znani politycy oraz duchowni, i przedstawiciele świata kultury. Henryk Sienkiewicz, Gabriel Narutowicz, arcybiskup Józef Glemp – oto wybrane nazwiska, z jakimi można się tu spotkać.

Warszawa to miasto wyjątkowe, a znajdujące się na jej terenie budowle mogą oczarować każdego. Kto chce poznać to miasto i jego skarby, ten powinien w taki sposób zaplanować wycieczkę po jego terenie, by znaleźć nieco więcej czasu na dokładne zapoznanie się z katedrą Ścięcia św. Jana Chrzciciela oraz znajdującymi się w jej wnętrzu dziełami sztuki.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *

Array