roznice-pomiedzy-dotacja-pozyczka-a-kredytem

Nie wiesz co to dotacja? Zastanawiasz się, czym jest pożyczka bądź kredyt? Dowiedz się więcej o różnicach zewnętrznego finansowania i wybierz opcję najlepszą dla siebie.

Kredyt a pożyczka – definicja

Kredyt udzielany jest przez bank na konkretny cel. Bank oddaje klientowi do dyspozycji ustaloną sumę pieniędzy, a kredytobiorca zobowiązuje się do jej spłaty w określonym terminie wraz z odsetkami. Otrzymane pieniądze mogą być wykorzystane przez kredytobiorcę tylko i wyłącznie na cel określony w umowie kredytowej, która zawsze sporządzana jest w formie pisemnej. Pożyczka nazywamy natomiast przekazanie, na określony czas, sumy pieniędzy bądź rzeczy na inną osobę, która zobowiązuje się do zwrotu takiej samej ilości pieniędzy lub rzeczy w określonym terminie. Jeżeli przedmiot pożyczki ma niższą wartość niż 1000zł umowa może być ustna.

Kredyt a pożyczka – regulacje prawne

Podstawową różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką są regulacje prawne. Umowa kredytu regulowana jest przepisami Prawa Bankowego. Zawsze musi zostać sporządzona w formie pisemnej, a organem udzielającym zewnętrznego finansowania jest bank. Przedmiotem kredytu, w każdym wypadku, jest określona w umowie suma pieniędzy. Inaczej wygląda to w przypadku pożyczki, która regulowana jest Kodeksem cywilnym. Stronami umowy mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Przedmiotem pożyczki mogą być:

  • pieniądze – strona zobowiązuje się do zwrócenia takiej samej sumy,
  • inne przedmioty – warunkiem jest określenie co do gatunku – ilość, miara waga.

Przedmiotem pożyczki nie mogą być natomiast rzeczy, które noszą cechy tożsamości np. samochód z określonym numerem rejestracyjnym.

Pożyczka a kredyt – różnice w odsetkach

Umowa pożyczki nie wymaga, by usługa finansowa była odpłatna. Jest to zależne tylko i wyłącznie od stron zawierających porozumienie. Możliwość braku odsetek to jedna z podstawowych różnic pomiędzy kredytem a pożyczką. Umowa kredytowa zawsze zawiera informację o oprocentowaniu i wysokości odsetek jakie należy zwrócić bankowi.

Kredyt a pożyczka – różnice w określeniu celu

Uzyskanie kredytu poprzedzone jest złożeniem odpowiednich wniosków i udowodnieniem przed bankiem swojej zdolności kredytowej. Organ udzielający kredytu dokładnie sprawdza czy będziesz w stanie zwrócić pożyczone pieniądze w terminie. Bank ma kontrolę nad Twoimi finansami. Musisz zadeklarować cel na jaki przeznaczysz uzyskaną sumę pieniędzy i liczyć się z tym, że bank sprawdzi Twoją prawdomówność. Różnica pomiędzy kredytem a pożyczką zauważalna jest również na tej płaszczyźnie. Otrzymując pożyczkę przeznaczasz finanse na dowolny cel i teoretycznie nie musisz nikomu się z tego tłumaczyć.

Historia kredytowa

Uzyskanie kredytu wbrew pozoru nie jest sprawą prostą. Jeżeli zamierzasz w przyszłości skorzystać z tego rodzaju pomocy finansowej, zadbaj o dobrą historię kredytową. Historia kredytowa to informacje gromadzone przez Biuro Informacji Krajowej (BIK) dotyczące Twoich kredytów, a szczególnie ich terminowej spłaty. Twoja historia pomaga oszacować ryzyko związane z przekazaniem Ci pieniędzy i często stanowi podstawę do ostatecznej decyzji.

Dotacja – co to jest i kto jej udziela

Istnieje jeszcze trzecia forma dofinansowania zewnętrznego, czyli dotacja. Jest to rodzaj bezzwrotnego powierzenia określonej sumy pieniędzy. Dotację można uzyskać od konkretnej instytucji, która posiada w swoim budżecie pulę pieniędzy przeznaczoną na dany cel. Dotacje udzielane są najczęściej przez organizacje bądź urzędy, najczęściej – urzędy pracy, urzędy miast, instytucje Unii Europejskiej. Mogą się o nią starać firmy, a także osoby prywatne. Podstawą do starania się o dofinansowanie jest złożenie stosownego wniosku, a także spełnienie wszystkich warunków podanych w ogłoszeniu. Po złożeniu wszelkich formalności w określonym terminie następuje weryfikacja i ocena. Odbywa się w co najmniej dwóch etapach:

  • formalność – ocena złożonego wniosku pod względem terminu, prawidłowego wypełnienia, załączenia stosownych załączników itp.
  • merytoryka – analiza merytorycznej zawartości wniosku, ocena deklarowanych działań.

W przypadku otrzymania dotacji jesteś zobowiązany do spełnienia wszystkich deklaracji wynikających z ogłoszenia i wniosku. Najważniejszym z nich jest zawsze wykazanie, że otrzymane pieniądze rzeczywiście zostały wykorzystane na dany cel. W przeciwnym razie instytucja od której otrzymano dotację może ubiegać się o całkowity jej zwrot.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *