jakie_odnawialne_zrodla_energii_wykorzystuje_sie_w_polsce1

Wykorzystanie węgla stopniowo spada i będzie spadać, tak też przewidują prognozy większości krajów UE. Jego mniejsze zużycie z kolei sprzyja rozwojowi energetyki pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych (OZE). Które z alternatywnych źródeł energii są najmocniej rozpowszechnione w Polsce i na świecie?

Skutki zmiany klimatu

Współczesny świat skupia się na problemie globalnego ocieplenia i nadmiernej ilości odpadów jeśli chodzi o temat ekologii i dbania o środowisko. Klimat staje się coraz cieplejszy, przez co topnieją lodowce i rośnie poziom wód w oceanach. Te ostatnie są zaś zanieczyszczane górami śmieci, które nie dość, że pływają po powierzchni, to jeszcze są przyczyną śmierci wielu zwierząt. To, że to my, ludzie, jesteśmy winni zaśmiecaniu środowiska, jest jasne. Ocieplenie klimatu to jednak też w dużej mierze nasza wina, wszyscy jesteśmy bowiem przynajmniej pośrednio odpowiedzialni za zwiększoną emisję CO2 do atmosfery. A to właśnie ona przyczynia się do tych niekoniecznie pozytywnych zmian.

Alternatywny sposób pozyskiwania energii

Obecnie funkcjonowanie każdej gałęzi gospodarczej jest oparte na wykorzystaniu energii. Zasila ona wszystkie urządzenia i ułatwia wykonywanie różnych czynności. W Polsce do pozyskania energii wykorzystuje się głównie nieodnawialne źródła energii, zwłaszcza węgiel kamienny oraz brunatny. Coraz większe znaczenie odgrywają jednak OZE, które stanowią niewyczerpalne źródło energii. To ogromna zaleta tych zasobów, ale warto też wspomnieć o znacznie mniejszym oddziaływaniu na środowisko niż w przypadku źródeł nieodnawialnych.

OZE w Polsce

Energia promieniowania słonecznego i energia wiatru to najpopularniejsze sposoby generowania energii z OZE. Jak wynika z danych z 2021 roku, energia słoneczna oraz energia wiatru odpowiadają już za 10% produkcji energii elektrycznej. Dla porównania w 2020 roku było to 9,3%. Łącznie te dwa podstawowe alternatywne źródła energii są czwartym co do wielkości źródłem produkcji prądu elektrycznego na świecie. Dane wskazujące, że moc odnawialnych źródeł energii w Polsce z każdym kolejnym rokiem nie tylko wzrasta, ale robi to w bardzo szybkim tempie. Jak podaje Agencja Rynku Energii, w 2021 roku łączna moc alternatywnych źródeł energii stanowiła prawie 17 GW, co daje już 30,3% wszystkich mocy zainstalowanych. Dla porównania warto dodać, że rok 2020 zamknęliśmy z wynikiem niższym niż 10 GW mocy zainstalowanych w OZE.

Rodzaje źródeł odnawialnej energii w Polsce

W Polsce możemy pozyskać energię z takich OZE jak:

  • energia słoneczna, która ma największy potencjał energetyczny. Wykorzystywana jest przede wszystkim do wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Pozyskanie jej jest możliwe dzięki wykorzystaniu kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych.
  • energia wiatru – zastosowanie tego odnawialnego źródła energii nie zawsze jest opłacalne. Energetyka wiatrowa opiera się na zastosowaniu wiatraków wyposażonych w turbiny wiatrowe, które zamieniają energię kinetyczną na elektryczną podczas ruchu obrotowego;
  • energia wody jest najczęściej wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej. Zasoby pochodzą głównie z wód śródlądowych o wysokim natężeniu przepływu i dużym spadzie. Wykorzystanie energii wody w Polsce opiera się głównie na działalności elektrowni wodnych, w których za pomocą turbin przetwarza się energię mechaniczną wody na energię elektryczną;
  • energia geotermalna to energia cieplna wnętrza Ziemi, która gromadzi się w skałach oraz wodach. Postrzegana jest głównie jako źródło energii cieplnej, a w mniejszym stopniu także energii elektrycznej.
  • energia biomasy powstaje poprzez wykorzystanie substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Należą do nich odpady oraz pozostałości z gospodarstw domowych, rolnictwa czy przemysłu.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *