tlumaczenie-przysiegle2
osoba podpisująca dokumenty

Charakter tłumaczonego tekstu może być bardzo zróżnicowany. Przekład z języka źródłowego na język docelowy bywa szczególnie utrudniony, jeżeli treść opiera się na specjalistycznym słownictwie. Tłumaczenie przysięgłe natomiast wymaga od tłumacza posiadania nie tylko niezbędnej wiedzy odnośnie danego języka, ale również odpowiednich uprawnień.

Jakie dokumenty obejmuje tłumaczenie przysięgłe?

Profesjonalne biuro tłumaczeń oferuje zazwyczaj możliwość translacji treści pisanych oraz mówionych. Zrzesza specjalistów z wielu dziedzin, dzięki czemu możliwe jest dokonanie przekładu tekstów technicznych lub specjalistycznych. Nawiązując współpracę z biurem, otrzymujemy pewność, iż zlecenie wykonane zostanie rzetelnie i terminowo.

Tłumaczenia przysięgłe to oddzielna kategoria translacji, zajmująca się przekładem urzędowych dokumentów – np. aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, własności, świadectw, dyplomów, dowodów rejestracyjnych, zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń o niekaralności  czy testamentu. Ze względu na swój charakter, dokumenty te nie mogą być tłumaczone przez zwykłego tłumacza.

Bez wątpienia język angielski jest najpopularniejszym językiem na świecie. Każdego dnia posługują się nim nie tylko mieszkańcy państw, w których angielski jest językiem ojczystym, ale również osoby, dla których jest to język dodatkowy. Kontakty biznesowe, spotkania międzynarodowe, szczyty czy konferencje zrzeszają zazwyczaj przedstawicieli z wielu krajów na świecie. Porozumiewanie się między nimi nie byłoby możliwe, jeżeli nie ustalono by języka umownego – w tym momencie jest to angielski. Posługują się nim pracownicy korporacyjni, pochodzący z wielu zakątków świata. Tłumaczenie przysięgłe angielskie obejmować może zatem umowy o pracę, umowy handlowe czy dokumenty o wizę.

Uprawnienia tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia uwierzytelnione wymagają potwierdzenia autentyczności oraz zgodności z oryginałem. Osoba dokonująca przekładu znajdować się musi w specjalnym rejestrze tłumaczy przysięgłych. Dodatkowo na dokumencie widnieć powinna pieczęć, stanowiąca gwarancję fachowo i rzetelnie wykonanej usługi. Tłumacz zobowiązany jest również do umieszczenia przetłumaczonego dokumentu w repertorium tłumacza przysięgłego. Służy to poinformowaniu, czy translacja tekstu przeprowadzona została w oparciu o tekst oryginalny, czy kopię.

Biura zajmujące się przekładem tekstów oferują zazwyczaj tłumaczenie przysięgłe francuskie, niemieckie, hiszpańskie, rosyjskie czy chińskie. Jednak wiele z nich zajmuje się również mniej popularnymi tłumaczeniami – np. macedońskimi, estońskimi lub łotewskimi.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *