co-to-jest-bik
co-to-jest-bik

BIK to akronimem Biura Informacji Kredytowej, czyli przedsiębiorstwa założonego w 1997 roku przez ZBP (Związek Banków Polskich). BIK zbiera, magazynuje oraz udostępnia informacje na temat zobowiązań czy historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów czy innych instytucji finansowych udzielających kredytów konsumenckich poza obszarem bankowym. Głównymi założeniami podczas tworzenia Biura Informacji Kredytowej były takie aspekty jak: minimalizacja ryzyka kredytowego, poprawienie bezpieczeństwa oraz protekcja obrotu pieniężnego oraz likwidacja nadmiernego zadłużenia. Za pomocą danych, które zostały zgromadzone w BIK, uproszczeniu oraz przyśpieszeniu ulec może proces przyznawania kredytów. Jest to niewątpliwie korzystne dla osób ubiegających się o kredyt, ponieważ liczyć mogą zarówno na oszczędność czasu jak i wynegocjowanie korzystniejszych warunków potencjalnego kredytu, o który się ubiegają.

BIK w swojej bazie danych przechowuje wszystkie informacje dotyczące rachunków kredytowych, które prowadzone są przez banki, SKOK-i i inne instytucje finansowe. Wszystkie dane uzyskane od ww. podmiotów są analizowane. Dotyczy to tak samo informacji pozytywnych (jak spłata zaciągniętych kredytów terminowo), jak i negatywnych (kredytów spłacanych nieterminowo).

Co to jest BIK scoring?

BIK scoring jest rodzajem metody punktowej, za pomocą której oceniane jest ryzyko kredytowe. Proces działania tej metody polega na określeniu wiarygodności finansowej kredytobiorcy za pomocą porównania dokonania porównania profilu potencjalnego klienta z profilami klientów, którzy kredyty otrzymali już wcześniej. Im bardziej profil potencjalnego klienta jest podobny do profili osób, które zaciągnięte kredyty spłacały terminowo w przeszłości, tym wyższa ocena przyznawana jest zainteresowanemu. Zgodnie z ideą tej metody oceny, wyższa ocena punktowa jest równoznaczna z zwiększeniem prawdopodobieństwa, że klient wywiąże się z wszystkich zaciągniętych należności w ustalonym terminie.

Jak poprawić BIK scoring?

Na negatywną ocenę i obniżenie oceny punktowej w BIK wpływają takie aspekty jak opóźnienia w spłacie zaciągniętych zobowiązań, wykorzystanie limitu kredytowego czy wysoka aktywność kredytowa. Poprawić swój BIK scoring można głównie za pomocą regularnych spłat wszystkich zaciągniętych w przeszłości zobowiązań, co pozwala na budowanie pozytywnej historii kredytowej przez kredytobiorcę. Warto również zwrócić uwagę na nieużywane karty kredytowe, które są zbędne czy nie przekraczanie limitów właśnie na kartach kredytowych. Poprawić swoją ocenę można również poprzez redukcję składanych wniosków kredytowych. Im mniej wniosków kredytowych złożonych w krótkim odstępie czasowym, tym lepiej.

Różnica BIK a BIG

Jak już wcześniej zostało wspominane, do BIK informacje przekazują banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym, czyli informacje dot. kredytów gotówkowych, hipotetycznych, debetach w koncie czy zobowiązaniach na posiadanych kartach kredytowych. BIG zaś jest akronimem Biura Informacji Gospodarczej, czyli instytucji która gromadzi, przechowuje oraz udostępnia informacje nt. wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów. Do BIG-ów przekazywane są informacje między innymi o niezapłaconych rachunkach. Warto również odnotować, że BIG-i funkcjonują na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. BIK kooperuje wyłącznie z jednym BIG-iem.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *