zawory elektromagnetyczne

Zawór elektromagnetyczny to urządzenie elektromechaniczne w obwodzie hydraulicznym, które wykorzystuje prąd elektryczny do generowania pola magnetycznego. Uruchamia to zawór, który steruje otwarciem i zamykaniem przepływu płynu w urządzeniu. Nie należy mylić zaworu elektromagnetycznego z zaworem sterowanym elektrycznie. Zawór sterowany elektrycznie ma system uruchamiający, który można oddzielić od korpusu zaworu. Natomiast elektrozawór składa się z jednej jednostki i nie ma możliwości oddzielenia układu wykonawczego od korpusu mechanizmu. Zawór elektromagnetyczny jest bardziej kompaktowy.

Jaki zawór elektromagnetyczny wybrać?

Aby wybrać odpowiedni zawór elektromagnetyczny, ważne jest, aby wiedzieć, jaki rodzaj płynu ma być używany. Zasadniczo tego typu zawory są przeznaczone do pracy z cieczami bez cząstek stałych, takimi jak woda, olej, pochodne ropy naftowej, para wodna, sprężone powietrze lub płyn chłodniczy. Te ważne informacje pozwalają określić materiały, które zostaną użyte do budowy zaworu elektromagnetycznego. Większość tych zaworów wykonana jest z mosiądzu (idealne do wody, oleju, powietrza lub gazu obojętnego), stali nierdzewnej (do cieczy lub gazów korozyjnych i cieczy spożywczych) lub z tworzywa sztucznego, które są głównie wykorzystywane w przemyśle spożywczym i chemicznym. Aby uniknąć ryzyka nieprawidłowego działania z powodu obecności cząstek stałych, zwanych również zanieczyszczeniami, zalecane jest zamontowanie przed zaworem elektromagnetycznym specjalnego zabezpieczającego filtra.

Typy zaworów elektromagnetycznych

Zawory elektromagnetyczne można podzielić, w zależności od sposobu działania, na zawory o bezpośrednim działaniu i zawory serwowspomagane. Biorąc pod uwagę liczbę dróg przepływu, wyróżnia się zawory 2- jak i 3-drogowe. Zawory elektromagnetyczne dwudrogowe charakteryzują się tym, że są zaopatrzone w przyłącze wejściowe i przyłącze wyjściowe zainstalowane w korpusie zaworu. Zawory tego rodzaju pracują w dwóch wersjach. W wersji zaworu normalnie zamkniętego (2/2 NC), w którym po włączeniu napięcia do cewki zawór otwiera się i następuje przepływ medium, oraz w wersji zaworu normalnie otwartego (2/2 NO), gdzie jest swobodny przepływ nośnika, aż do chwili podania napięcia do cewki, kiedy to następuje zamknięcie zaworu. Należy podkreślić, że w obu tych wypadkach czynnikiem powodującym opcje zamykania i otwierania jest pole magnetyczne.

Natomiast zawór elektromagnetyczny 3-drogowy jest stosowany głównie do regulacji obwodu. Zawory trójdrożne są zwykle używane z dwoma przewodami wlotowymi i jednym wylotowym, aby zapewnić mieszanie dwóch płynów przy stałym natężeniu przepływu. Mogą być również stosowane z jednym przewodem wejściowym i dwoma przewodami wyjściowymi do sterowania przepływem na jednym wylocie poprzez przekierowanie przepływu płynu do drugiego wylotu.

Trzecim rodzajem zaworów elektromagnetycznych jest zawór ze wspomaganiem, który wykorzystuje różnicę ciśnień między płynem w górę i w dół do otwierania i zamykania urządzenia. Cewka służy w tym przypadku do podania sygnału otwarcia lub zamknięcia i nie wymaga silnego zasilania elektrycznego. Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany jest używany częściej w zastosowaniach o dużym przepływie, a różnica ciśnień między wlotem i wylotem tego typu zaworu jest wystarczająca do jego uruchomienia.

Zastosowanie zaworów elektromagnetycznych

Zawór elektromagnetyczny jest niezbędny, jeśli chcemy kontrolować przepływ cieczy lub gazu. Pozwala on na regulację przepływu nośnika. Zaworu elektromagnetycznego można używać również do otwierania lub zamykania obiegu, dozowania produktu, mieszania gazów lub cieczy itp. Zakres zastosowań zaworów elektromagnetycznych rozciąga się od sterowania standardowymi zaworami procesowymi typu on-off poprzez sterowanie specyficznymi zaworami, takimi jak systemy ochrony przed nadciśnieniem, aż po sterowanie płynami w takich aplikacjach, jak zawory w systemach przeciwpożarowych.

Jedną z zalet zaworów elektromagnetycznych w porównaniu z zaworami konwencjonalnymi jest to, że ich zasada działania pozwala na bardzo szybki czas reakcji. W związku z tym można je znaleźć w następujących zastosowaniach:

  • w sprężarkach, które są w fazie rozruchu; zawór elektromagnetyczny jest używany do odciążenia sprężarki w celu zmniejszenia momentu obrotowego silnika,
  • w rolnictwie, a konkretnie w systemach nawadniających; krótki czas reakcji zaworów elektromagnetycznych pozwala na dużą oszczędność wody,
  • w niektórych szczególnych przypadkach, na przykład w prasach przemysłowych, gdzie awaria zaworu elektromagnetycznego mogłaby stanowić zagrożenie wypadkowe dla operatora; w tej sytuacji można zastosować zawory z podwójnym korpusem; są to najczęściej zawory 3/2-drogowe z układem podwójnych zaworów, co pozwala skompensować ewentualną awarię jednego z nich.

Poza tym zawory elektromagnetyczne stosuje się jako element dozujący w oczyszczalniach ścieków i w suszarniach oraz w systemach automatyki i w motoryzacji.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *