umowazlecenie-ciaza

Najlepszą ochroną dla kobiety w ciąży jest posiadanie przez nią umowy o pracę na czas nieokreślony. Niestety, wiele przyszłych mam nie może cieszyć się tego rodzaju luksusem, gdyż świadczona przez nie praca znajduje oparcie w różnego rodzaju umowach – w tym w umowach zlecenia. Jednak nie oznacza to, że w takich przypadkach są one zupełnie pozbawione uprawnień, z których cieszą się mamy na etacie. Wręcz przeciwnie, stąd warto zadać sobie pytanie: o czym powinny pamiętać kobiety w ciąży pracujące na umowie zlecenia?

Gorsze położenie na zleceniu

Tytułem wstępu warto przypomnieć, że najwyższym standardem prawnej ochrony cieszą się przyszłe mamy zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony. W takich przypadkach właściwie kobieta nie powinna mieć żadnego problemu z chorobowym czy urlopem macierzyńskim bądź wychowawczym – a więc z najważniejszymi świadczeniami oferowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z zajściem w ciąże i z urodzeniem dziecka. Zresztą – chociażby w perspektywie katastrofalnej sytuacji demograficznej Polski – można spodziewać się dalszego rozbudowywania tego rodzaju świadczeń.

W przypadku umowy zlecenia sprawa nie przedstawia się już tak kolorowo. Przede wszystkim – w przeciwieństwie do umowy o pracę na czas określony – nie ulega ona automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. Co gorsza, zleceniodawca może właściwie w dowolnym momencie rozwiązać umowę zawartą z kobietą w ciąży. Ograniczają go w tym zakresie jedynie postanowienia samego kontraktu zlecenia, które – wraz z przepisami Kodeksu cywilnego – zawsze ma obowiązek przestrzegać.

Kobieta w ciąży zawsze ma prawa – także do ustalenia stosunku pracy

Z tego względu właściwie każda kobieta – nawet jeżeli w danym momencie nie planuje macierzyństwa – podpisując umowę zlecenia, powinna zadbać o stosunkowo rygorystyczne zasady jej rozwiązywania. Co prawda mogą się one okazać mieczem obosiecznym, jednak w razie ciąży najlepiej zabezpieczą interesy przyszłej mamy. Adwokat Wrocław to hasło przywodzące na myśl naszych specjalistów – zajmujący się prawem rodzinnym adwokat może okazać się najlepszym wsparciem przy negocjowaniu przez kobietę zapisów umowy zlecenia.

Kobiecie w ciąży pracującej na umowie zlecenia nie przysługuje także zasiłek i urlop macierzyński. Natomiast w takich przypadkach – o ile kobieta podlegała ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni – istnieje możliwość skorzystania z L4. W praktyce może być to właściwie jedyna forma ochrony ciężarnej kobiety. Jednak wówczas, gdy obowiązki realizowane w ramach umowy zlecenia do złudzenia przypominają stosunek pracowniczy, warto przemyśleć wystąpienie do sądu z powództwem o ustalenie istnienia właśnie stosunku pracy. Jeżeli taką sprawę uda się wygrać kobieta w ciąży będzie mogła korzystać ze wszystkich dobrodziejstw wynikających z posiadania umowy o pracę. To z kolei – jak wiadomo – otwiera zupełnie nowe perspektywy przy zabezpieczeniu swojego bytu przez młodą mamę.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *

Array