demolition-ga7de1df1e_1280

Rozbiórki budynków to wymagający proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania. Całość powinna też zostać zlecona profesjonalnej firmie, ze względu na wymagane procedury bezpieczeństwa oraz konieczność posiadania odpowiednich sprzętów i narzędzi. Należy także pamiętać o obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. W przeciwnym wypadku zostanie to potraktowane jako samowola budowlana, co wiąże się z karami finansowymi. W jakich sytuacjach rozbiórka jest koniecznością?

Nakaz rozbiórki – kiedy może zostać wydany?

Osoby, które zdecydują się na wzniesienie obiektu z naruszeniem prawa i bez uzyskania pozwolenia mogą zostać zmuszone do jego zburzenia. Niestety z takimi konsekwencjami muszą liczyć się wszyscy, którzy rozpoczną budowę bez załatwienia formalności budowlanych. Nakaz rozbiórki otrzymamy od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub w przypadku większych inwestycji od wojewódzkiego inspektora. Warto jednak pamiętać o tym, że nakaz może zostać wydany w sytuacji, gdy nie będzie już możliwości legalizacji budynku.

Najczęściej dzieje się tak w sytuacji, gdy budowa nie jest zgodna z przepisami dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza gdy nie odpowiada miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniom dotyczącym warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nakaz zostanie wydany również wtedy, gdy obiekt narusza przepisy techniczno-budowlane.

Zły stan techniczny budynku – rozbiórka przed otrzymaniem pozwolenia

Jak zostało już wspomniane możliwość przeprowadzenia rozbiórki pojawia się dopiero w momencie, gdy uzyskamy pozwolenia (lub dokonamy zgłoszenia w przypadku niektórych obiektów). Warto jednak wiedzieć, że jeśli dany budynek jest w bardzo złym stanie technicznym i grozi zawaleniem, prace można wykonać niezwłocznie, niezależnie od tego jakie jest usytuowanie i wielkość obiektu.

W takich sytuacjach rozbiórka jest koniecznością, bowiem budynek stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia. Niemniej jednak, w tym przypadku formalności również muszą zostać załatwione.

Zapraszamy do współpracy: rozbiórki Gliwice

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *