20221031224350_g57affe7da50d7e5e136750bcb6fc8cdc228bf8d1fe6cf7ad4449b9635b9cacd56165fc0d29ba80a2bcb095be35cdb898_640.jpg

Zamieszanie i nerwy, jakie generuje wypadek, sprawiają, że bardzo często odszkodowania to ostatnia kwestia, o której myślimy po zdarzeniu. Tymczasem okazuje się, że szybkie tempo wypłaty odszkodowania może mieć ogromny wpływ na odzyskanie spokoju ducha i powrót do zdrowia, jeśli zdarzenie z taką sytuacją się wiązało. Sprawdź, na czym polega odpowiedzialność odszkodowawcza i jak przyspieszyć wypłatę odszkodowania?

W chwili obecnej rynek ubezpieczeń i kancelarii odszkodowawczych działa na tyle prężnie, że uzyskanie odszkodowania w Lublinie nie stanowi problemu. Warto jednak wiedzieć, pod jakimi warunkami możesz liczyć na środki z tego tytułu i jakich formalności trzeba dopełnić.

Odszkodowania powypadkowe – dlaczego warto?

Każdy wypadek pociąga za sobą istotne konsekwencje: nie ma znaczenia, czy mówimy tu o uszczerbku na zdrowiu czy też mamy na myśli koszty naprawy pojazdu. Zwłaszcza cierpienia fizyczne i psychiczne trudno przeliczyć na pieniądze, jednak nie ulega wątpliwości, że szybkie uzyskanie odszkodowania za doznaną krzywdę pozwala chociażby pokryć koszty leczenia lub rehabilitacji. Właśnie dlatego warto dochodzić swoich roszczeń jak najszybciej, by później skupić się na najważniejszym etapie.

O czym pamiętać, by móc uzyskać odszkodowania z OC sprawcy wypadku?

Aby uzyskać odszkodowanie powypadkowe z tytułu wyrządzonej szkody, część działań trzeba podjąć jeszcze na miejscu zdarzenia, jak najszybciej. Warto zadbać przede wszystkim o odpowiednie udokumentowanie okoliczności zdarzenia. Można to zrobić następująco:

  • wzywając policję,
  • uzyskać oświadczenie od sprawcy zdarzenia,
  • uzyskać oświadczenia świadków zdarzenia,
  • zrobić zdjęcia dokumentujące zaistniałe zdarzenie.

Na kolejnym etapie zgromadź dokumentację, która będzie pomocna nie tylko w określeniu okoliczności, ale również w ustaleniu wysokości odszkodowania. Może to być dokumentacja medyczna przydatna ofiarom wypadków komunikacyjnych czy zdjęcia wskazujące na okoliczności. Kolejnym krokiem jest skierowanie roszczenia o naprawienie szkody do konkretnego podmiotu.

Wsparcie w kwestii odszkodowania

Starając się o odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe, możesz skorzystać z pomocy profesjonalisty – pełnomocnika, który wyręczy cię w porozumieniu z ubezpieczycielem, a później będzie mógł nawet reprezentować przed sądem. Czy warto wybrać taką opcję? To z pewnością duże wsparcie w niełatwej sytuacji.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *