istock-1498442212_wp

Związki zawodowe to organizacje, które reprezentują interesy pracowników w różnych sektorach gospodarki. Ich celem jest zabezpieczenie praw pracowniczych, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zwiększenie dostępu do świadczeń socjalnych. W dużych zakładach pracy związki zawodowe prowadzą zbiorowe negocjacje z pracodawcami. Z perspektywy zarządu mogą być one bardzo wymagające i trudne, dlatego warto wiedzieć co robić, aby były jak najbardziej skuteczne.

Jak przygotować się do negocjacji?

Negocjacje zbiorowe to główne narzędzie działania związków zawodowych. To właśnie dzięki nim możliwe jest regulowanie warunków zatrudnienia oraz norm dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Prowadzenie skutecznych rozmów z przedstawicielami związków zawodowych wymaga doświadczenia i wiedzy. Bardzo przydatne będzie szkolenie z prawa pracy. Znajomość przepisów pozwoli lepiej odnaleźć się w danej sytuacji oraz podjąć dobre decyzje. Negocjator musi dokładnie zrozumieć sedno problemu oraz argumenty dwóch stron. Cała sprawa może wyglądać zupełnie inaczej z punktu widzenia pracodawcy, a inaczej z perspektywy pracowników reprezentowanych przez związek.

Negocjator powinien znać wszystkie kluczowe kwestie, ważne dla rozmówców, m.in. płace, warunki pracy, świadczenia socjalne czy awanse. Na tej podstawie może przygotować realistyczną ofertę, która będzie stanowić podstawę do dalszych rozmów.

Jak powinny wyglądać negocjacje ze związkami zawodowymi?

Bardzo ważna jest komunikacja oraz możliwość obustronnego wyrażenia swoich opinii w otwarty sposób, z poszanowaniem rozmówcy. Należy unikać agresywnego języka, który może zachęcać do konfrontacji. Cały proces musi być jak najbardziej transparentny, bowiem w ten sposób można łatwiej zbudować zaufanie oraz przyspieszyć osiągnięcie porozumienia. Negocjator musi również kierować się wyznaczonymi przez firmę priorytetami, a jednocześnie być gotów do pewnych ustępstw. Ostateczne porozumienie powinno być zatem wyważone, uwzględniając potrzeby i ograniczenia zarówno pracodawcy, jak i pracowników.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *

Array