umowa-frankowa

W ostatnich latach wiele osób zaciągających kredyty we frankach szwajcarskich zdecydowało się podjąć działania mające na celu unieważnienia zobowiązania. Pomoc frankowiczom rozwinęła się w bardzo dużym stopniu, a sądy w przeważającej liczbie przypadków stawały po stronie kredytobiorców. Niestety sam proces prawno-finansowy jest dość skomplikowany, dlatego unieważnienie kredytu może nieco potrwać. Jak wygląda to w praktyce?

Czynniki wpływające na długość procesu unieważnienia kredytu

Unieważnienie kredytu frankowego to proces, który może trwać różnie w zależności od wielu czynników. Duże znaczenie ma miejsce złożenia pozwu. Należy mieć na uwadze, że wybór sądu ma spory wpływ na czas trwania sprawy. Instytucje w większych miastach, jak Warszawa, mogą być przeciążone sprawami frankowymi, co wydłuża czas oczekiwania. Kolejną kwestią jest stopień skomplikowania danego przypadku.

Niestety, jeśli sprawa jest niestandardowa, wydłuża to postępowanie. Pomoc frankowiczom obejmuje w takim przypadku bardziej szczegółową analizę dokumentów, przesłuchania świadków i często uzyskanie opinii biegłego. Poza tym wiele zależy od doświadczenia pełnomocnika oraz indywidualnej sytuacji każdego kredytobiorcy.

Jak długo trwają sprawy frankowiczów?

Zazwyczaj postępowanie w sprawie frankowej trwa od 18 miesięcy do 3 lat. W pierwszej instancji może to być około 1,5 roku, a w drugiej instancji dodatkowe 9-12 miesięcy. W niektórych przypadkach, szczególnie w mniejszych miastach, proces może być szybszy. W razie apelacji banku proces może się wydłużyć. Sąd apelacyjny zwykle potrzebuje około 12 do 24 miesięcy na rozpatrzenie sprawy. Możliwe są również dalsze etapy, takie jak skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Wszystko to wydłuża proces.

Pomoc frankowiczom obejmuje także zabezpieczenie roszczenia. Oznacza to, że kredytobiorcy mogą złożyć wniosek, który zwolni ich z konieczności spłacania zobowiązania na czas trwania postępowania.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *

Array